Het werkt!

Marcel's Rasperry Pi op het internet!

Met PHP en MySQL. Zie hier.